پیمایش دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

با سلام، پرسشنامه حاضر از طرف دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه محل فارغ التحصیلی شما ارسال شده است. دانشگاه شما را به عنوان یک منبع قابل اطمینان برای این مطالعه انتخاب کرده است. بنابر این نظرات و تجربیات شما به بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان کمک خواهد کرد. همچنین، دیدگاه‌های شما به اصلاحات دروس و دوره‌های دانشگاه برای تضمین فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان در آینده منجر خواهد شد.