امریه

دکتر جعفر ادبی فیروزجایی

راه های ارتباطی بیشتر:
نام رشتهنام درستوضیحات فایللینک دانلودبیشتر
مهندسی برق و الکترونیکآموزش الکترونیک قدرت 2شامل ویدیوها، جزوات و دستنوشتهftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafarلینک دانلود
مهندسی برق و الکترونیکآموزش الکترونیک قدرت 2شامل ویدیوها، جزوات و دستنوشتهftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafarلینک دانلود
مهندسی برق و الکترونیکآموزش الکترونیک قدرت 2شامل ویدیوها، جزوات و دستنوشتهftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafarلینک دانلود
مهندسی برق و الکترونیکآموزش الکترونیک قدرت 2شامل ویدیوها، جزوات و دستنوشتهftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafarلینک دانلود

دانلود فایل

1) سامانه گوگل درایو:

https://drive.google.com/drive/folders/1N3nhSTHeWGkM5sS_ff1P2w60IxzE9MBE?usp=sharing

2) سامانه ftp دانشگاه به همراه شرح محتوا:

ftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafar

تفکیک موضوعی فایلها (بروزرسانی می شود):

دانشجویان عزیز، محتوای آموزشی در مبدلهای الکتریکی توان بالا به شرح زیر در دو سامانه قرار داده شده است.

1) گوگل درایو:

https://drive.google.com/drive/folders/1gdsGKCrup71dmqcWRLrdd_3lQSglDrAb?usp=sharing

2) سامانه ftp دانشگاه به همراه شرح محتوا:

ftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafar

تفکیک موضوعی فایلها (بروزرسانی می شود):

دانشجویان عزیز، محتوای آموزشی درس الکترونیک صنعتی به شرح زیر در دو سامانه قرار داده شده است.

1) گوگل درایو:

https://drive.google.com/drive/folders/1HWpHf1JaLdw8oy7Hxf3JyCZUYqBrq0Iv?usp=sharing

2) سامانه ftp دانشگاه به همراه شرح محتوا:

ftp://doc.nit.ac.ir/cee/power/adabi.jafar

تفکیک موضوعی فایلها (بروزرسانی می شود):

شمارهشرح جلسهلینک دانلودفایل های مرتبط
1یکسوساز دیودی نیم موج تک فاز با بار مقاومتی (اسلاید )کلیک کنید
2یکسوساز دیودی نیم موج تک فاز با بار مقاومتی-سلفی (اسلاید )کلیک کنید
3یکسوساز دیودی نیم موج تک فاز به عنوان شارژر باتریکلیک کنید
4یکسوساز دیودی تمام موج تک فاز با بار مقاومتی و سلفی (اسلاید 58)کلیک کنید
5یکسوساز دیودی تمام موج تک فاز با بار اهمی-خازنی (اسلاید 63)کلیک کنید
6اثرات یکسوساز دیودی تمام موج تک فاز با بار اهمی-خازنی بر شبکه برق (اسلاید 63)کلیک کنید
7یکسوساز دیودی تمام موج تک فاز به عنوان شارژر باتری (اسلایدهای 65 تا 68)کلیک کنید
8دوبرابر کننده ولتاژ (اسلاید 69)کلیک کنید
9 یکسوساز دیودی سه فاز نیم موج (اسلاید 75 )کلیک کنید